Mae Gweithgor Dyffryn Aeron yn arwain cynllun Pweru’r Dyffryn sy’n edrych ar ddulliau o ddefnyddio’n adnoddau lleol i bweru’n economi leol. Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth, dogfennau a dolenni am y cynllun, ynghyd â chanllawiau am sut y medrwch chi gyfrannu.

Gallwch ddechrau drwy ddarllen y cyflwyniad cryno drwy ddilyn y ddolen isod.

Gweithgor Dyffryn Aeron is leading the Pweru’r Dyffryn project that seeks to identify how we can use our local resources to power our local economy. This website includes information, documents and links about this project, along with guidelines on how you can contribute.

You can start by following the link below to read the rough guide.

Cyflwyniad cryno | Rough guide

Ceredigion     cynnal     cronfaamaethyddol