Cyflwyniad i Ddyffryn Aeron

Dyma gyflwyniad byr yn crynhoi rhai ystadegau am gymunedau a phobl Dyffryn Aeron. Efallai fydd y cyflwyniad o gymorth i chi wrth ystyried anghenion yr ardal yn y dyfodol. Cliciwch ar → ar y sgrin neu ar eich cyfrifiadur i symud y cyflwyniad yn ei flaen.

A snapshot of the Aeron Valley
Here’s a short presentation summarising some key statistics about the communities and people of the Aeron Valley. You may find this useful in considering the needs of the area in the future. Click on → on the screen or on your computer to move through the presentation.

Ceredigion     cynnal     cronfaamaethyddol