Mae’r dolenni hyn yn cynnwys syniadau pellach allai fod yn ddefnyddiol wrth fynd at i gynnal sgyrsiau a chywain syniadau.

These links include further information that could prove useful when discussing within communities and gaining feedback.

Ynni Lleol: Energy Saving Trust

Ffyrdd o gynhyrchu ynni cynaliadwy / Ways of developing sustainable energy

Pecyn Cymorth Ynni Adnewyddol  Renewable Energy Toolkit

Nodiadau o gyfarfod ynni cynaliadwy y Sefydliad Materion Cymreig yn Eisteddfod Ynys Môn (Notes in Welsh from a renewable energy meeting in Ynys Môn)

Ceredigion     cynnal     cronfaamaethyddol